Vitajte na stránkach venovaných maďarským stavačom

Nájdete tu množstvo dôležitých informácií týkajúcich sa chovu,
o podmienkach výstav a skúšok, ich výsledky, o veterinárnej starostlivosti, čosi z histórie atď. Veríme, že stránky budú užitočné nie len vyžliarom, ale i ostatným majiteľom a chovateľom stavačov a iných plemien.

Posledné informácie:

02.04.2014
S hlbokým zármutkom oznamujem, že dňa 1. 4. 2014 nás navždy opustil a odišiel do vyžlieho neba náš drahý člen rodiny – ALAN Sidin dvor.
Miri Uhrík

Staršie...